Zwroty i reklamacje
Zwroty i reklamacje

 

miejscowość, data

imię i nazwisko konsumenta

adres konsumenta

 

FF Music s.c.

ul. Cicha 4

35-326 Rzeszów

 

 

Reklamacja towaru

 

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………… towar jest wadliwy.

Wada polega na ……………………...…………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1kc)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 kc)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….. (słownie: ………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 kc )
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………...………….* (art. 560 § 1kc )

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić

 


 

                          

miejscowość, data

imię i nazwisko konsumenta

adres konsumenta

 

FF Music s.c.

ul. Cicha 4

35-326 Rzeszów

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………….………....................................................……………………..……
  • umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………..…………………………………………….………………………………
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)

………….…………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarci umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl